ParaSalud

作詞:LMF    作曲:LMF
編曲:R.O.O.T
監製:蘇道哲

Para Para Para Salud
Para Para Para Salud Oh
Para Para Para Salud Oh yeah

Para Para Para Salud
Para Para Para Salud Oh
Para Para Para Salud Oh yeah

玩還玩 要玩得醒目啲先
有咁多個你揀 咪搞到咁牙煙
做咗咁耐悶人 要轉下新觀點
咪聽人哋老點 唔好玩就即刻閃

玩還玩 要玩得醒目啲先
有咁多個你揀 咪搞到咁牙煙
做咗咁耐悶人 要轉下新觀點
咪聽人哋老點 唔好玩就即刻閃

哎呀呀 呢期又有乜好玩
咪又係大懶堂呢一班蛋散
四圍作反係要玩嘢就咪托手踭
乜嘢狗屎垃圾都可以諗一餐

Oh La La 做人呢就無話一定一定無分界限
是是但但求求其其唔理邊個揸旗
咪一樣咁賴皮
豬扒爬上樹 嗱 又有乜咁出奇

橫睇掂睇 近睇遠睇 換個角度睇
你唔試新嘢都唔好話我教壞你個仔
太陽之下 日日日日 無新事
喂 你咪怪我多事
同一件事反轉嚟睇又有乜野唔可以
一加一 唔一定係等於二
易過借火 諗簡單的 嗱 咁又過左
咪等餐懵 等埋同一個結果

玩還玩要玩得醒目啲先
有咁多個你揀 咪搞到咁牙煙
做咗咁耐悶人 要轉下新觀點
咪聽人哋老點 唔好玩就即刻閃

玩還玩要玩得醒目啲先
有咁多個你揀 咪搞到咁牙煙
做咗咁耐悶人 要轉下新觀點
咪聽人哋老點 唔好玩就即刻閃

Para Para Para Salud
Para Para Para Salud Oh
Para Para Para Salud Oh yeah

Para Para Para Salud
Para Para Para Salud Oh
Para Para Para Salud Oh yeah